Zřizovatel knihovny

 

Zřizovatelem knihovny je obec Cerekvice nad Loučnou, ke které náleží také osada Pekla, ležící v pozvolném údolí tvořeném povodím řeky Loučné. Nachází se ve východních Čechách a je vzdálena 8 km od Litomyšle a 8 km od Vysokého Mýta. Současný počet obyvatel je 827. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1132, kdy ji kníže Soběslav I. věnoval litomyšlskému klášteru. Od svého vzniku ležela na trase tzv. Trstěnické stezky, která byla v té době jednou ze spojnic Moravy a Prahy. Její jméno se odvozuje od staroslovanského názvu pro dřevěný kostelík - cerkev.

Za dominantu obce lze bezesporu označit kostel svatého Václava postavený na místě původního vyhořelého v roce 1850. V posledních letech na něm proběhla důkladná oprava exteriéru a nyní pokračují opravy v interiéru. Mezi další pamětihodnosti patří památkově chráněný dům čp. 11, několik domů v historickém centru a celá řada soch, statuí a křížků, které byly nedávno restaurovány.

Z Cerekvice n.L. pochází voják František Ventura, jenž v Amsterodamu roku 1928 získal zlatou olympijskou medaili ve skoku s koněm Eliot ve Velké ceně národů. Také je, jako jeden ze tří lidí, kteří tuto disciplínu dokázali bez ztráty jediného bodu, uveden i v Guinnessově knize rekordů.

 Cerekvice nad Loučnou představuje výchozí bod při návštěvě okolní krásné přírody, turistických atrakcí a také při cestě k nedaleké historické lokalitě, hojně navštěvovanému Růžovému paloučku. Každoročně se zde na počátku července pořádá slavnost navštěvovaná lidmi ze širokého okolí, na které vystupují významní umělci z celé republiky.

 

 

Historická data:

První historická zmínka o obci 1132 (1167 ??) kdy kníže Soběslav I. věnoval obec litomyšlskému klášteru, ležela na trase tzv. Trstěnické stezky, která byla v té době jednou ze spojnic Moravy a Prahy.

1307 - zaznamenán pobyt vojska císaře Albrechta

1366 - první známý rychtář Niklin

1421 - zaznamenán průchod husitských vojsk kdy vyplenila kartuziánský klášter v nedaleké obci Tržek

1429 - vyhoření obecního mlýna

1680 - existence farní školy (farní kronika)

1722 - cerekvický občan luterán Martin Korda byl odsouzen k pokutě 200 zlatých za přechovávání zakázaných knih

1794 - postavena nová obecná škola; dvoutřídní od r. 1875

1798 - pobyt ruského vojska. Na faře byl ubytován velitel Borodin

1813 - vesnicí vedeno mnoho tisíc zajatých francouzů po bitvě u Lipska

1840 - ničivý požár zasáhl téměř celou obec

1866 - průchod prchajících rakouských vojsk z bitvy u Hradce Králové

1876 - zřízen první poštovní úřad v české části litomyšlska

1880 - založena místní školní rada

1882 - zahájena činnost železniční dráhy Choceň - Litomyšl

1886 - založena tělocvično-hasičská jednota

1914-18 - 1. světová válka - zahynulo 16 cerekvických občanů

1945 - květnové události - zahynulo 6 občanů

1950 - založeno JZD

1980 - obec se stává střediskovou (sdružuje 4 obce)

1990 - osamostatnění obce

 

Zdroj:

https://www.cerekvice.eu

www.ruzovypaloucek.wz.cz/

www.soupispamatek.com/