Služby

 

V současné době má knihovna ve svém fondu cca 2 500 knižních svazků, a to jak beletrie, tak i naučné literatury  pro děti i dospělé čtenáře. Knihovna využívá meziknihovní výpůjční služby knihovny v Litomyšli, odkud čvtrtletně zapůjčujeme nové tituly.

Do knihovny je zavedený internet, který je čtenářům volně přístupný.

Pro čtenáře z řad seniorů nabízíme novou službu. Starší občané si mohou po dohodě s knihovnicí jednou měsíčně nechat přinést knihy až domů. Je to služba pro občany, pro které je už docházení do knihovny obtížné.

V knihovně je k dispozici dětský koutek, kde mají malí čtenáři k dispozici nejen knihy, ale i společenské hry, hračky a materiál pro výtvarné tvoření  (pastelky, barvy, modelínu a další).

 

                                                     CENÍK