Pasování prvňáčků na čtenáře

05.07.2014 21:16

Co je to Pasování prvňáčků?

Pasování prvňáčků na čtenáře – neboli loučení se Slabikářem - je akce určena pro prvňáčky místní základní školy pořádaná ve spolupráci se SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) v rámci projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". Aby mohly být žáci pasováni, musí ukázat, že už umí číst a že se mohou stát čtenáři knihovny. Smyslem akce "Pasování prvňáčků na čtenáře" je přivést žáky prvních tříd do knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti". Naše knihovna se zapojila do zmíněného projektu a odměnou za úspěšné absolvování jsou krásné knížky pro prvňáčka od spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka Od A do Zet. Původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Fotografie z pasování naleznete ve Fotogalerii.