Nordic walking - přednáška 21.3.2017

21.03.2017 21:43

Přijďte se dozvědět více o přínosech Nordic Walkingu pro Vaše zdraví. Načerpáte

jak teoretické informace, tak budete mít možnost si nácvik chůze se speciálními

holemi prakticky vyzkoušet.