Galícií za sv. Jakubem - cestopisná přednáška 7.3.2017

21.03.2017 21:35

Cesta do Santiaga de Compostela byla uctívána celá tisíciletí Kelty, Římany

i křesťany. Tato poutní cesta skrývá tajemství mnoha kultur a kultů a dozajista

má svou osobitou energii. V roce 1993 byly všechny poutní trasy zařazeny

mezi památky UNESCO.

 

                „Všichni jsme poutníci na cestě za neznámem“
                                      Paulo Coelho