TIPY NA VÝLET

Do 3 km

*************************************************************************************************************

SMÍRČÍ KŘÍŽ V LUKÁCH

Smírčí kříž je kamenný kříž postavený nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí.

Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin.Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán.

Podobným symbolem je křížový kámen, což je kříž vytesaný do kamene a nemá tudíž klasický „křížový" obrys.

Nedaleko osady v Lukách na pravém břehu řeky Loučné na k.ú. obce Cerekvice n.L. se nachází jednoduchý mohutný pískovcový kamenný kříž latinského tvaru otočený na severovýchod. V zadní části kříže je vyryt drobný latinský křížek. Podle vyprávění zdejších starousedlíků zde jeli po cestě dva sedláci s fůrami sena. Nemohli se dohodnout a vyjeli oba zároveň. Vůz jednoho se převrhl a sedlák spadl do řeky a utopil se.

Dle jiného zdroje stál na starém řečišti při cestě do Luk nízký kamenný cyrillomethodějský kříž, který byl původně nalezen v řece Loučné. Dle lidových zkazek bývaly vždy takové kříže tři nedaleko sebe. Ani jeden se bohužel nedochoval.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/, Od Trstenické stezky

****************************************************************************************************************

Dnes již světově známý umělecký kovář a sochař Karel Bureš se narodil ve Vysokém Mýtě jako syn uměleckého kováře. V roce 1976 se vyučil v Pardubicích stavebním zámečníkem. Více ho však poutala otcova kovárna, z níž si odnesl inspiraci i do zaměstnání v Podniku místního hospodářství ve Vysokém Mýtě. Vlastní píli a touhu po sebezdokonalení podpořil studiem Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze v letech 1991-1992 a poté i studiem mistrovské školy pro umělecká řemesla v letech 1997-1999. To už byl od roku 1989 v provozu Burešův kovářský ateliér v Cerekvici nad Loučnou. Podle vlastních i zadaných výtvarných návrhů v něm vznikaly stále náročnější kovářské práce pro interiéry i exteriéry památkových objektů (svítidla, plastiky, zábradlí, kované mříže, brány), které dnes zdobí například Senát Parlamentu České republiky, Arcibiskupský palác v Praze, ale i zámky a kostely v Čechách, Německu, Rakousku, Švýcarsku a USA. Karel Bureš dovršil svou teoreticko-praktickou přípravu absolvováním mistrovského kurzu památkové péče, který v září až prosinci 2001 uspořádal UNESCO v benátském Centro Europeo di Venezia.
Po dvě desetiletí je Karel Bureš pravidelným účastníkem workshopů a sympozií uměleckých kovářů a sochařů. Tradičně se objevuje na hradě Helfštýně na kovářské výtvarné dílně Hefaiston, mimoto neustále vystavuje svá díla nejen v Čechách, ale také v Německu, Rakousku, Itálii a jinde v Evropě. Dlouhá řada ocenění svědčí o vysoké úrovni jeho prací.
Mistr Karel Bureš je specialistou na design a realizaci kovových plastik zaměřených zejména na historické slohové práce. Je členem prestižního sdružení pro umělecká řemesla a ochranu památek při Uměleckoprůmyslové škole v Praze, jeho působení v evropských institucích podobného typu dokládá i jeho poslední angažmá porotce mezinárodní výtvarné dílny uměleckých kovářů na Sicílii v srpnu 2010.
Certifikovaný mistr uměleckého řemesla Karel Bureš přijal jako významnou uměleckou výzvu ztvárnění sochy Přemysla Otakara II., zakladatele města a státníka, určené pro Vysoké Mýto.

Více info:

https://www.karelbures.com

Zdroj:

https://www.historickaslechta.cz/socha-premysla-otakara-ii-id2010100002-16

*************************************************************************************************************

Atelier MLHA - soukromá keramická dílna RAKU v Netřebech

Michal Plíhal v současné době žije se svou rodinou ve východních Čechách, u města Litomyšl v malé vesnici Netřeby. V jeho domě je keramická dílna, kde vzniká užitková keramika, pálená v elektrické peci i keramické výrobky pálené dřevem. Ale jeho největší láskou je keramika RAKU , ke které ho přivedla jeho žena Hanka Plíhalová Šafaříková (keramická škola Bechyně). Společně se zabývají odhalováním tajemství výroby keramiky RAKU již 16 let. S úctou dodržují technologický postup, který je naprosto odlišný od pálení běžné keramiky. Zboží prochází obrovskými tepelnými šoky a redukcí v různých materiálech. Postup umožňuje dotyk se všemi živly, které se prolnou do konečného výrobku a dodávají mu energii přírody...

*************************************************************************************************************

Soukromé železniční muzeum v Cerekvici n.L.

Malé muzeum železnice sídlí v bývalé osobní pokladně a kanceláři přednosty v budově nádraží v Cerekvice nad Loučnou. Jeho návštěva je možná po telefonické dohodě se správcem sbírky panem Rokosem (tel. 724 494 740).

Můžete zde shlédnout stovky exponátů uvedeného sběratele. Malou ochutnávku naleznete ve fotogalerii. Více o sbírce:

https://www.5plus2.cz/19464/ma-male-muzeum-zeleznice-na-nadrazi

Zdroj: https://cerekvice.eu/