Do 25 km

Dnešní výlet s knihovnou Vás zavede k České Třebové na naučnou stezku krásným údolím Skuhrovského potoka

k Přírodní rezervaci Třebovské stěny. Soustředíme se na hlasy i vůni lesa, vyzkoušíme si hledání stop a ochutnáme pramenitou vodu.

Na zastávkách doplněných výkladovými tabulemi se seznámíme s květenou i zvířenou území. Vyzkoušíme si svoje vnímání pomocí smyslových prvků - čichária, dendrofonu, houpaček a na hmatové cestičce.

Stezka má tři varianty tras o různé délce:
  • Varianta číslo 1 je dlouhá 3 km a je značena místním značením jako žlutý vycházkový okruh. Čekají vás na ní aktivity Mrtvé dřevo, Tváře stromů a hmatové vnímání. Okolo restaurace Nad Hrází se vrátíte zpět k začátku stezky. 
  • Varianta číslo 2 je dlouhá 5 km a odbočuje z hlavní trasy jako červený vycházkový okruh. Většina cesty vede smrkovým lesem, v němž lze dobře sledovat pěstební zásahy. V závěru trasy je krásný výhled na celé údolí řeky Třebovky a Kozlovský hřbet.
  • Varianta číslo 3 je dlouhá 8 km a prochází celým údolím po žluté turistické značce. Míjí vrchol Palice (613 m. n. m.) a končí v obci Skuhrov.

Zdroj: www.ceska-trebova.cz

***********************

Památník včelích matek

 

Dnes se společně s knihovnou vydáme k „Památníku včelích matek“,

který se nachází cca 20 km od Cerekvice n.L. nedaleko

obce Kukle (směr Svitavy/Brno). V lesích se nachází místo,

kde na počátku 20.století místní, němečtí včelaři vybudovali

oplozovací stanici včelích matek. Na lesní louce, v místech,

kde se dnes nachází krásný, atypický dřevěný altán se studnou,

stával včelín a malé chovné úlky včelařů.

***

Tentokrát Vás zveme na výlet do Královské zahrady, která se nachází

nedaleko Semanína, kde tu z jara naleznete tisíce krásných bledulí.

Přírodní rezervace Králova zahrada se nachází nedaleko vlakové zastávky Semanín.

Po deseti minutách cesty lesem se před Vámi objeví místo působící dojmem pralesa.

V podmáčené půdě leží a bez jakéhokoliv zásahu člověka tlí mechem a lišejníky

porostlé kmeny stromů.

***********************************************************

Žulová stezka

Západně od Skutče se rozkládá žulové návrší odedávna zvané Horky. V minulosti zde probíhala rozsáhlá těžba v desítkách větších i menších lomů. Necelých 5 km dlouhá okružní stezka vás k několika opuštěným dílům zavede. Každou chvíli objevíte pozůstatky těžby – haldy odštěpků a nepodařených kostek, místa pro skladování střelného prachu, nakládací rampy či výsypky. Nejpůsobivější však jsou scenérie velkých zatopených lomů jako např. Andrusivova, Zvěřinova či Kaňonu. Průvodce po doporučené trase získáte zdarma v turistickém informačním centru ve Skutči.

Další tipy na výlety v této oblasti:

www.knihovna-skutec.cz/region-skutec.html

www.skutecsky.navstevnik.cz/aktualne/po-zulove-stezce_id-2465.html

 

Fotografie zdroj: pauline-photo.webnode.cz/

 

Jedlá zahrada v Jenišovicích u Luže

V malé vesničce poblíž Luže vznikla na sklonku roku 2010 u místních obyvatel myšlenka přetvořit obyčejné dětské hříště na jedlou zahradu. Dnes v ní můžete najít nejen tradiční herní prvky pro děti jako jsou houpačky a prolézačky, ale je zde i altán k posezení a co hlavně, celé hřiště je jedna velká zahrada, kde si děti mohou během svých her posilnit malou ovocnou svačinkou. Nejdete tu plno netradičních ovocných druhů jako jsou např. oskeruše, mišpule nebo také velké kaštanovníky. U každého druhu je pak informační tabulka s názvem a popisem rostliny. Určitě stojí za to se do této malé ovocné botanické zahrady podívat.

Zdroj a více info:

https://www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/

laviček z tvrdého dřeva, nástěnky u vchodu, přírodního stojanu na kola a informačních cedulek u jednotlivých dřevin aby si návštěvníci mohly přečíst zajímavé informace k danému druhu. Na jaře provedeme dosadbu především popínavých rostlin a výrobu vrbových konstrukcí.
Zdroj: https://www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/
laviček z tvrdého dřeva, nástěnky u vchodu, přírodního stojanu na kola a informačních cedulek u jednotlivých dřevin aby si návštěvníci mohly přečíst zajímavé informace k danému druhu. Na jaře provedeme dosadbu především popínavých rostlin a výrobu vrbových konstrukcí.
Zdroj: https://www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/
laviček z tvrdého dřeva, nástěnky u vchodu, přírodního stojanu na kola a informačních cedulek u jednotlivých dřevin aby si návštěvníci mohly přečíst zajímavé informace k danému druhu. Na jaře provedeme dosadbu především popínavých rostlin a výrobu vrbových konstrukcí.
Zdroj: https://www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/
oskeruše, mišpule nebo dva velkoplodé kaštanovníky
Zdroj: https://www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/

oskeruše, mišpule nebo dva velkoplodé kaštanovníky
Zdroj: https://www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/

netradičních ovocných druhů s řadou odrůd. Mezi nejvzácnější druhy patří oskeruše, mišpule nebo dva velkoplodé kaštanovníky
Zdroj: https://www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/
netradičních ovocných druhů s řadou odrůd. Mezi nejvzácnější druhy patří oskeruše, mišpule nebo dva velkoplodé kaštanovníky
Zdroj: https://www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/
netradičních ovocných druhů s řadou odrůd. Mezi nejvzácnější druhy patří oskeruše, mišpule nebo dva velkoplodé kaštanovníky
Zdroj: https://www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/
Na sklonku roku 2010 jsme začali přemýšlet jak smysluplně vylepšit dětské hřiště v Jenišovicích a hledali jsme prostředky, které by se na náš záměr daly sehnat. Nakonec jsme se pokusili o podání žádosti u Nadace Partnerství a to i přesto, že hlavní podmínkou bylo stoprocentní zapojení občanů do projektu. Netušili jsme, do čeho jsme se pustili, a když náš projekt vybraly, začala ta pravá a zajímavá práce. Hřiště jsme chtěli hned od začátku řešit komplexně, nejen jej doplnit o herní prvky, ale začlenit i místo, kde by si mohly rodiče či prarodiče setkat a posedět, zatímco si jejich ratolesti budou hrát. A proč jedlá zahrada? Jedním z nejdůležitějších požadavků na zeleň na hřištích je, aby se nejednalo o jedovaté rostliny. Proto jsme si řekli, proč zrovna nezkusit jen ty, které si děti mohou utrhnout a ochutnat. Celou zahradu jsme tedy pojali jako malou „ovocnou botanickou zahradu“, kde po dokončení bude více než 35 netradičních ovocných druhů s řadou odrůd. Mezi nejvzácnější druhy patří oskeruše, mišpule nebo dva velkoplodé kaštanovníky z nichž jeden jsme obdrželi jako sponzorský dar od Ovocných a okrasných školek v Litomyšli. Navíc jsme pomohli k uskutečnění rekordu a jeho zápisu do České knihy rekordů v „Největším počtu vysazených stromů v průběhu 8 hodin na území ČR“. V tento den po celém Česku bylo vysázeno na 6 919 stromů z nichž 45 je našich, bohužel keře nepočítaly, jinak by rekord přesáhl sedm tisíc. Jak jsme na to šli? Vlastní realizaci předcházelo dlouhé plánování a projektová příprava. Na dvou sezeních s občany, kde formou hry, komunikace a konfrontace jsme nashromáždili potřebné informace k vytvoření projektu. Účast předčila naše očekávání, protože se do ní zapojilo přes 60 občanů všech věkových kategorií a to bylo smyslem našeho činění. Po schválení projektu Nadací Partnerství jsme objednali navržené jedlé rostliny, modřínovou mulčovací kůru, trávníkové lemy a další pomocný materiál jako je netkaná textilie nebo kůly k upevnění stromů. Jedno sobotní dopoledne jsme s občany připravili jednotlivé záhony a další sobotu proběhlo slavnostní vysazení prvních stromů a keřů. Nyní nás čeká. Přes zimní měsíce bude zajištěna výroba krytého posezení a laviček z tvrdého dřeva, nástěnky u vchodu, přírodního stojanu na kola a informačních cedulek u jednotlivých dřevin aby si návštěvníci mohly přečíst zajímavé informace k danému druhu. Na jaře provedeme dosadbu především popínavých rostlin a výrobu vrbových konstrukcí. Na závěr školního roku připravujeme slavnostní otevření s občerstvením, hudbou a divadelním představením. A co dál? Nyní pracujeme na přípravách projektu na postavení malého hřiště se zpevněnou plochou o ploše 299 m2 a ochrannou sítí ke hrám jako jsou volejbal, basketbal, nohejbal a jiných míčových her, které jak doufáme si zahrají nejen děti, ale i dospělí. Po dokončení projektové dokumentace zkusíme požádat o dotaci a budeme-li úspěšní, dočkají se občané i nového herního hřiště. Na co nesmíme zapomenout! Poděkovat všem, kteří podali pomocnou ruku, při přípravách a vlastní výsadbě Jedlé Zahrady a věříme, že společnými silami se nám podaří uskutečnit i další díla, která přispějí ke zvelebení naší obce.
Zdroj: https://www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/

 

Záchranná stanice Pasíčka

Nedalo Proseče u Skutče, naleznete záchranou stanici, jejiž hlavním posláním je léčba poraněných a oslabených živočichů s následným navrácením zpět do přírody. Je zde uskupení různých léčebných voliér a kotců, zejména pro ptáky, kteří tvoří největší část pacientů zařízení. Vlastní léčebné voliéry jsou rozděleny na léčebné komory, kde jsou umisťována zvířata po provedení různých zákroků, a to od spojení zlomené kosti za pomoci drátu, až po umisťování osiřelých mláďat u adoptivních rodičů tvořených trvale handicapovanými zvířaty.

Navazujícím zařízením jsou rehabilitační rozletové voliéry, kam se jedinci umisťují po vyléčení, například proto, aby rozhýbali operované křídlo, či se naučili lovit a podobně. Rozletové voliéry jsou různých typů, od voliér pro sovy, přes dravce, až po vodní a brodivé ptactvo. Trvale handicapovaní jedinci jsou používáni jako adoptivní rodiče nebo pro odchovy mláďat a část je umístěna v expoziční části stanice.

Zdroj a více info:

www.pasicka.cz/

 

Semanínské stezky

Síť naučných stezek najdete poblíž obce Semanín nedaleko České Třebové. Nejlépe je vybavena páteřní Stezka ČSOP.  Součástí je například tábořiště U salaše, knajpoviště - otužovací sestava vydlabaných klád s protékající vodou, studánky, vyhlídky, štoly, smírčí kříž a četná kamenná i dřevěná posezení. Obrazové tabule přibližují legendy okolí, místní hnízdiště orla mořského, orchideje a mnohá další historická a přírodní témata.

V areálu kostela sv. Bartoloměje na návsi můžete shlédnout trvalou expozici Semanínské renesance a obrannou zvonici.

Zdroj a více info:

https://www.smyckovi.cz/