Do 10 km

 

Hraniční kameny a tvrz Ivenkovice

Dnes se s knihovnou vydáme na další výlet po okolí Cerekvice n.L.. Tentokrát vás

zavedeme do dubového háje nedaleko obce Zaháj, kde kromě několika

hraničních kamenů nalezneme i místo, kde stávala stará tvrz a dodnes

je patrný vodní příkop.

Ve starých katastrálních mapách je toto místo označeno jako U Ivenkovic.

"...Po 6.červenci 1866 po bitvě u Sadové byla krajina zaplavena pruským vojskem.

Ti uprostřed kopečku tvrziska vykopali dolík, kdež pokusili se něco nalézti.

Našli prý nějaké staré stolní náčiní a moc sešlé zbytky starých zbraní."

(z kroniky kronikáře Ladislava Pánka - z knihy Tisová, která je k dispozici

v naší knihovně)

 

CO JE TO HRANIČNÍ KÁMEN?

Hraniční kámen nebo také hraničník je obvykle betonový nebo kamenný kvádr

vyčnívající ze země, který vyznačuje v tomto případě hranici panství.

Na kamenech byly vytesány nápisy, letopočty a často i erby nebo

jiná označení majitelů.


Bohužel s příchodem moderního zemědělství a následné kolektivizace

došlo v mnohých případech k tomu, že tyto kameny postupně zmizely.

*************************************************

Socha sv. Jana Nepomuckého v Tisové v místní

části V Koutech

Pro všechny, kteří si chtějí udělat procházku k tomuto krásnému

místu, přikládáme mapku:

 

V Tisové odbočte vlevo spojovací silnicí směrem na Choceň. Z hlavní

silnice odbočte opět vlevo, po pravé straně budete míjet pamětní desku

akademického malíře Jana Honsy a na konci této slepé cesty naleznete

zmiňovanou sochu.

O tomto a dalších místech se dočtete v knize TISOVÁ, která je

k dispozici v naší knihovně, v sekci regionální knihy.

*************************************

Střemošická stráň

24.09.2014 21:42

21.11. 1990 byla Střemošická stráň vyhlášena přírodní rezervací. Prostírá se téměr na hranici okresů Ústí nad Orlicí a Chrudim, na katastrálním území Řepníky, Střemošice a Voletice. Nachází se tu opuková stráň se vzácnými druhy orchidejí (mj. vstavač nachový, vstavač vojenský, střevíčník pantoflíček) a dalších 270 druhů vyšších rostlin. V těsné blízkosti rezervace se nachází Poklona - trojboký barokní sloup Nejsvětější Trojice z první poloviny 18. století s nádherným výhledem do kraje. Sloup podle pověsti nechali postavit novomanželé jako poděkování Bohu. Během jejich svatby se splašili koně a táhli vůz se svatebčany směrem ke stráni. Těsně před hranou stráně se ale zastavili a nestrhli vůz ze srázu.

 

Mlýn Betlém

Mlýn zvaný Betlém (nedaleko obce Zálší) získal své jméno údajně podle rákosových došků, které ho dříve pokrývaly. V představách prostých lidí se tak mlýn podobal betlémskému chlévu. 

Fotografie zdroj: pauline-photo.webnode.cz/

Dnešní podoba mlýna s trojdílným půdorysem pochází z přelomu 18. a 19. století. Vlastní roubená stavba pak z počátku 19. století. 

V mlýnici se skrývá torzo staršího technologického vybavení z éry tzv. obyčejného složení - mlýnská hranice, paleční kolo a kamenné mlecí složení. Další vývoj přinesl jednoduché umělecké složení s jednou válcovou mlecí stolicí a hranolovým vysévačem od firmy Josef Prokop a synové. 

Ve mlýně Betlém se odehrálo také mnoho zajímavých příběhů. Například od února 1945 do konce druhé světové války zde rodina mlynáře Bohumila Macka ukrývala dva uprchlé ruské válečné zajatce. Svědčí to o statečnosti mlynářů. Mlynář Macek v roce 1949 zemřel a mlýn přestal sloužit svému účelu. Dnes už má tato historická stavba z 19. století dalšího majitele, který se snaží o zachování původní hodnoty této kulturní památky na Vysokomýtsku.

zdroj: www.rozhlas.cz

 

Růžový Palouček

Růžový palouček je památné místo, které úzce souvisí dle pověsti s místem, kde se čeští exulanti naposledy loučili s vlastí, před svým odchodem do ciziny.     Od nepaměti je toto místo porostlé francouzkými růžemi na ploše asi 350 metrů čtverečních.
Jak jméno napovídá, byl Růžový palouček původně skutečně malým paloučkem mezi lesy a poli, na němž rostly růže.V roce 1906 toto místo odkoupil Spolek pro získání Růžového paloučku veřejnosti a postupně upravili do současné podoby. Nejdříve zde byl postaven železný kříž. Dnes tu stojí měděný pomník podle návrhu architekta Aloise Metelála, který byl odhalen v roce 1921. Park osázený v roce 1925 projektoval architekt Kulišar. Vlastníkem Růžového paloučku s parkem je Újezdec.
Růžový palouček se nachází nedaleko obcí Újedec a Morašice, v blízkosti okresní silnice u Morašic. Asi 6 km je město Litomyšl.
K Růžovému paloučku vedou turistické stezky, jsou dobře značené ze všech stran.


zdroj: www.hrady.cz/