Tipy na výlety a akce

Do 3 km

Kaple Panny Marie Karmelské v Příluce

*************************************************

Bývalý hostinec na Řídkém zvaný VRABČÁRNA

*************************************************

CYKLOSTEZKA TRŽEK - OSADA V LUKÁCH

Nová cyklostezka z Nedošína, přes obci Tržek do osady V Lukách je vedena v údolní nivě řeky Loučné a využívá především pozemků,

které původně sloužily jako polní cesty. Cyklostezka je obousměrná s asfaltovým povrchem a určená výhradně pro pohyb cyklistů.

Do budoucna bude spojovat město Litomyšl a Vysoké Mýto.

Cyklostezka Tržek - osada V Lukách