Tipy na výlety a akce

Do 3 km

PEKLA

Víte, kde se nachází jeden z největších pramenů v Čechách? Ano, přímo za humny,

v nivě řeky Loučné se nachází prameniště Pekla II., nyní v zimě dobře viditelné

a lehce přístupné. Z hlubin země tu po puklinách křídových opuk a pískovců 

vystupuje voda. Okolí pramene je údajně psychoenergeticky velmi aktivní. 

Vznikl název Pekla díky tajemnému tmavému otvoru neznámé hloubky? Snad tu

 i kdysi hádali pohanští věštci budoucnost. Lidé zde žili už v době kamenné a

 v mladší době římské…

Cestou k prameni budete u řeky míjet bývalé zahradnictví, kde se ve sklenících 

pěstovala zeleninová sadba i květiny pro široké okolí. Dnes už se bohužel 

dochovaly pouze zbytky skleníků a chatka v pozadí… 

*******************************************************************

Kaple Panny Marie Karmelské v Příluce

*************************************************

Bývalý hostinec na Řídkém zvaný VRABČÁRNA

*************************************************

CYKLOSTEZKA TRŽEK - OSADA V LUKÁCH

Nová cyklostezka z Nedošína, přes obci Tržek do osady V Lukách je vedena v údolní nivě řeky Loučné a využívá především pozemků,

které původně sloužily jako polní cesty. Cyklostezka je obousměrná s asfaltovým povrchem a určená výhradně pro pohyb cyklistů.

Do budoucna bude spojovat město Litomyšl a Vysoké Mýto.

Cyklostezka Tržek - osada V Lukách