SAN

Na 16.října 2014 je v naší knihovně naplánována přednáška o putování Spolku archaických nadšenců po Skotsku. A co že je to Spolek archaických nadšenců?

SAN neboli Spolek archaických nadšenců se věnuje praktickému přiblížení historie, jak té nejstarší, tak i té nedávno minulé. Z období pravěku se zabývá praktickými pokusy s výrobou železa, dřevěného uhlí, keramiky, výrobou textilu, zemědělstvím, stavbou obydlí a ostatními dříve běžnými činnostmi našich předků. Do časů nedávno minulých jsou zasazeny všechny kulturní recesistické akce, ale i vážně míněné snahy o zachování odkazu Rakousko uherské monarchie a období 1. ČS republiky.

Spolek archaických nadšenců se snaží o zachování a prezentaci dříve běžné zemědělské činnosti a záchranu dnes již zapomenutých řemesel spojených se zpracováním slámy, vlny a lnu.

Paní Kmošková, mohla by jste nám prosím krátce představit Spolek archaických nadšenců - kdy vznikl, kdo ho založil, kolik má členů?

LK: Naše sdružení je vlastně celá naše rodina, která  je již sedmičlenná, a jeden bývalý pan učitel našich dětí.

Vaše semináře probíhají v bývalé prodejně smíšeného zboží  v Sebranicích. Odkdy slouží k těmto účelům?

LK: Světnici č.p.8, tak říkáme nově vzniklému prostoru, jsme slavnostně otevřeli 3.6.2012. Proběhlo zde slavnostní vysvěcení, seminář techniky razítkování s "mezidechem", koncert písničkářky Lucie Redlové a doprovodná výstava fotografií o stavbě kapliček ve Vysokém lese. Tento prostor o velikosti asi 80m2 byl od nepaměti koloniálem a hned  sousední místnost byl hostinec. Bylo  cílem  vrátit toto místo zpět mezi lidi, kde se budou zase scházet a něco nového se mohou dozvědět a naučit.

Co je to technika razítkování s "mezidechem"?

LK:   Razítkování s mezidechem  je seminář o výuce nového způsobu razítkování. Jára Cimrman v hospodě u Zlámalů  vysvětluje poštovním  úředníkům jak novým způsobem mohou dosáhnou až padesátiprocentní úspory inkoustu.  

Kdo vytvořil návrh interiéru světnice?

LK:. Autorem návrhu rekonstrukce č.p.8 je předseda spolku ing. arch. Vojtěch Kmošek. Vytvořil také návrhy na podobu obnovovaných kaplí včetně všech architektonických detailů. V nedávné době byla realizována také rekonstrukce fasády a interiéru kulturního domu v Sebranicích. Má cit pro navracení starých věcí do současnosti.

Zaujal mě na vašich stránkách kurz Postupu zpracování a pěstování lnu od zasetí po zhotovení výrobků a kurz postupu zpracování a pěstování obilí od zasetí po zhotovení výrobků. V knihovně máme dvě vaše publikace – Příběh lnu a Příběh obilí. Věnujete se tedy i publikační činnosti?

LK: Ve svých činnostech rádi zkoušíme jak výrobek či nářadí vzniká, snažíme se objevit správný technologický postup. Proto hodně literatury studujeme, a když není kde hledat, zapojí se zdravý selský rozum, zkušenosti pamětníků a hlavně zkoušení a pokusy.  Před několika lety jsme z nutnosti zakrytí střechy doškovou střechou došli k nápadu vypěstovat si dlouhoklasé žito  na došky sami. Svoje zkušenosti, které jsme během celého dvouletého cyklu získali, jsme popsali v knížce Příběh obilí. Je to knížka plná fotografií  jednotlivých pracovních postupů a v obsah textu je rozdělen na postupy v minulosti a naše zkušenosti. Stejným způsobem je vedena knížka Příběh lnu, kde popisujeme složité pracovní postupy při pěstování, sklízení, zpracování a využití přadného lnu. Pro zájemce o kurz práce se lnem děláme kurzy, kde si vše vyzkouší a odnesou vlastnoručně spředenou lněnou niť.

Váš spolek se rozhodl také obnovit kaple v oblasti Vysokého lesa. O jaké stavby se jedná a jak jste s opravami daleko? 

LK:

Kaple byly postaveny sudetoněmeckými statkáři z obce Chmelík a zanikly po odsunu Němců po 2. sv. válce díky nedostatečné údržbě. Obnova kaplí má za cíl obnovit, případně prohloubit vztah lidí ke svému okolí a obecně ke krajině, proto do samotné obnovy jsou velmi úzce zapojeni obyvatelé okolních obcí. V průběhu prací na obnově kaplí jsou také upravovány prostory v okolí kapliček a jsou zde  umístěné  informační tabule a lavičk . První dřevěná Demelova kaple byla postavena během zimy roku 2012 a poté smontována na místě  a vysvěcena na jaře roku 2013. Další Killerova je zděná a stojí na okraji osady Vysoký Les směrem na Chmelík byla vysvěcena v říjnu 2013. Dokončení poslední ze tří kaplí, Schlesingerovy, je naplánováno na příští rok. Na jejich obnově se podílí dobrovolníci jak svou prací, tak materiálními, či finančními dary.  V květnu letošního roku se konala první pouť po kaplích ve Vysokém lese. Lidé si našli cestu k těmto kaplím, staly se cílem výletů a návštěv. 

Kde se nachází sklepení MORIE?

LK:

Sklepení Morie se nachází pod domem čp.8 v Sebranicích u Litomyšle. Jedná se o sklepení z opukového kamene se čtyřmi zaklenutými místnostmi. Dvě jsou převážně využívány jako galerie, další jako bar a ta poslední, největší, jako hlavní společenská místnost. Je zde možné vytvořit  60 míst na sezení. Ve Sklepení Morie pořádáme každý rok několik společenských akcí: Oslavy keltkého svátku Samhain, koncetry, divadlo, přednášky, besedy, setkávání s kamarády, ale také se zde odehrál sraz třídy, několikrát zde natáčela Česká televize. 

Můžete nám na závěr poodhalit, co nás čeká na vaší přednášce o Skotsku?

LK: Naše rodina ráda podniká výlety do zemí, které byly domovem Keltů, a Skotsko je jedna z posledních zemí, kterou jsme navštívili. Taková naše třítýdenní dovolená s batohem na zádech obnáší spoustu příprav, jak fyzických, tak psychických. Jak se říká „ připraveným štěstí přeje“, platí v divočině obzvlášť. Zájemci uvidí naše putování po ostrově Skye, výstup na nejvyšší horu Ben Nevis, cestu Skotskou vysočinou, podél jezer a přechod stezkou West Highland Way k jezeru Loch Lomond.

Naše aktivity můžete shlédnout na webových stránkách www.sebranice.cz/san a pokud vás zaujme nějaký  kurz nebo jiná akce, rádi vás u nás přivítáme.

Děkuji za rozhovor