Mgr. Jitka Klofandová

 

22. a 29. dubna 2014 proběhly v naší knihovně úspěšné kurzy kresby uhlem pod vedením Mgr. Jitky Klofandové (48 let), která žije ve Vysokém Mýtě a je profesorkou pedagogické školy v Litomyšli.

Paní Klofandová, učíte na zmíněné pedagogické škole. Jak dlouho zde působíte a jaké předměty vyučujete? Na Pedagogické škole v Litomyšli učím od roku 1990, vyučuji všechny výtvarné discipliny, které naše škola studentům nabízí: obecnou výtvarnou výchovu, metodiku výtvarné výchovy, dějiny umění, kresbu a grafiku, keramiku, malbu, práci s materiálem.

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? Asi paní učitelkou, ale později mne lákala i architektura.

Jaké byly vaše výtvarné začátky? Doma bylo vždy dost papíru a pastelek a času, abych se mohla výtvarně rozvíjet od mala. Pak jsem chodila do Lidové školy umění ve Vysokém Mýtě na výtvarku. Moc ráda vzpomínám na paní učitelku Zdenku Hezkou, která mi otevřela nové obzory.

Po kom jste zdědila výtvarné sklony? Měla jsem dědečka akademického sochaře (Jan Hubáček). Bohužel zemřel, když jsem byla batole. Je mi moc líto, že jsem jsem kromě nadání od něho nemohla získat i zkušenosti. Tvořiví jsou ale u nás  i ostatní členové rodiny - maminka, strýc, moje děti.

Jakou školu jste vystudovala? Vystudovala jsem výtvarnou výchovu a ruský jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Jaký profesní úspěch vám udělal největší radost? Udělá mne vždy radost zájem a pokroky studentů. Když žák, který se výtvarně vyjadřovat odmítá, stydí se, je mu to trapné, po čase pochopí, co mu může výtvarná práce přinést : svobodné vyjadřování myšlenek, pocitů, prožitků neverbální formou, sebepoznání i poznání okolního světa, uspokojení z vlastní tvorby, schopnost vyznat se ve výtvarném umění, znát jeho výrazové prostředky a umět je používat. Tak to je pedagogický svátek.
Máte některé studenty, kteří se po absolvování školy věnují výtvarnému umění profesionálně a na které jste hrdá?  Za léta mé praxe se objevilo více studentů, kteří pak pokračovali ve studiu na uměleckých školách, stali se z nich profesionálové nebo se věnují výtvarně pedagogické práci. Velmi mne těší, že s mnohými z nich jsem stále v kontaktu, nebo spolupracujeme na různých projektech.

Jakou výtvarnou techniku osobně preferujete?  Kresbu a grafiku (linoryt). V poslední době keramiku.

Co nejraději kreslíte, tvoříte...? To je různé, záleží na životní situaci nebo na zadání.

Kde berete motivaci? V přírodě a v životě.

Kdo je váš oblíbený výtvarník? Bylo by jich hodně. Mám ale spíše oblíbená některá konkrétní díla, která mne oslovují, rezonují s mými prožitky, zkušenostmi, vnímáním světa.

Jak se vám líbí sochy Olbrama Zoubka? Mají svůj vnitřní svět a k jeho pochopení je třeba znát souvislosti. Jsou monumentální a zranitelné zároveň.

Pořádáte svoje výstavy? Účastníte se výtvarných soutěží? Zúčastnila jsem se několika kolektivních výstav, ale soutěživý typ nejsem.

Jaký máte další koníček? Mám ráda turistiku a cestování, hudbu a můj největší koníček jsou moje dvě dcery  (15 a 11 let).

Jak se vám líbil náš kurz kresby uhlem? Překvapil mne velký zájem o kreslení. Studijní kresba, o kterou jsme se pokusili, byla sice zobrazením reálného modelu, ale zároveň odhalila individuální schopnosti účastnic uchopit viděnou skutečnost po svém. Dámy, byly jste báječné.

Kurzy v knihovně sklidily velký ohlas a účastníci mají zájem o pokračování. Co nám můžete nabídnout? Ráda spojuji výtvarné tvoření s hudbou (kresba, malba), je možné zkusit keramiku, nebo některou grafickou techniku.

 

Děkuji za rozhovor a těším se na další setkání

Ukázka tvorby: