Historie knihovny

 

O historii knihovny máme zpočátku jen velice málo informací. "Původně byla umístěna na místní faře vedle kostela a knihovníkem byl p. Polák. Další knihovník byl p. Jaroslav Andrle a knihy si bylo možné vypůjčovat v již dnes zbourané budově kulturního domu na návsi. Poslední přesun knih byl do budovy bývalé školy za působení knihovníka ing. Pavla Holáta." Dozvídáme se od knihovnice p. Zdeňky Skořepové, která se o knihy starala od roku 1993 do června 2013.

 Od července 2013 převzala knihovnu Pavlína Nejedlá.

Ve starých kronikách a pamětních knihách se můžeme dočíst další zajímavé historické údaje.  V roce 1946 byla knihovna umístěna v místní kampeličce a má v tomto roce 893 svazků, 32 čtenářů a 348 výpůjček. Obec v tomto roce věnovala na knihovnu 1.050,- Kčs. Již o rok později v roce 1947 knižní fond obsahuje 1.036 knih, čtenářů je 38 a výpůjček 346. V roce 1948 nalezneme údaj o počtu svazků: 1.184 a poštu výpůjček: 432.

1957: 1.536 knih, čtenářů: 32

1960: 2.088 knih, 86 čtenářů (20 dětí, 66 dospělých)

1983: 3.760 knih, 52 čtenářů, výpůjční doba pátek nevečer

1986: 4.077 knih, počet výpůjček 1.202, 63 čtenářů (z toho 28 dětí)

Knihovna je umístěna na faře a výpůjční den je čtvrtek od 18-20 hod

1987: 4.138 knih 

V tomto roce byla knihovna přestěhována z bývalé fary do staré školy. Byla nově vymalována, opatřena novým nábytkem a vytápěna akumulačními kamny. Výpůjční den byl čtvrtek.

1989: počet knih: 3.982 a počet výpůjček 2.571, výpůjční den je čtvrtek od 16-18 hod

                                                              

        Stará škola