Vítejte na stránkách knihovny Cerekvice nad Loučnou!

 

Cílem naší knihovny není pouze půjčování knih, chtěli bychom se stát

místem, kam se lidé rádi vrací nejen pro knihy.

Snažíme se podporovat kreativní volný čas dětí i dospělých

prostřednictvím přednášek, výstav i kurzů.

 

Na našich stránkách se také dočtete o zajímavých lidech,

místech i kulturních akcích našeho regionu.

************************************************************************

 

 P o z v á n k a "od sousedů"

 

Obecní knihovna pořádá pro vás besedu se spisovatelkou paní Kamilou Skopovou.  Přijďte ve čtvrtek 20. září 2018 v 17 hodin na sál hasičské zbrojnice v Nových Sídlech.

Paní Skopová je výtvarnicí a folkloristkou, zabývá se studiem lidových zvyků a obyčejů a je autorkou řady publikací s touto tématikou a pohádkových knížek pro děti. Bude nám vyprávět o hospodaření na vesnici a o tradicích našich předků v době před sto lety. Přiveze svoje knihy, které si budete moci prohlédnout a případně také zakoupit. 

 

Vstup je zdarma.     Srdečně zve knihovnice Zdenka Vítová.

  

*********************************************************

Vstupné na výstavy je dobrovolné - příspěvkem i svou 

přítomností podpoříte další akce.

************************************************************************

 

PEKLA

Víte, kde se nachází jedno z největším pramenů v Čechách? Ano, přímo za humny, v nivě řeky Loučné se nachází prameniště Pekla II., nyní v zimě dobře viditelné a lehce přístupné. Z hlubin země tu po puklinách křídových opuk a pískovců vystupuje voda. Okolí pramene je údajně psychoenergeticky velmi aktivní. Vznikl název Pekla díky tajemnému tmavému otvoru neznámé hloubky? Snad tu i kdysi hádali pohanští věštci budoucnost. Lidé zde žili už v době kamenné a v mladší době římské…

Cestou k prameni budete u řeky míjet bývalé zahradnictví, kde se ve sklenících pěstovala zeleninová sadba i květiny pro široké okolí. Dnes už se bohužel dochovaly pouze zbytky skleníků a chatka v pozadí…